સાવધાન:

તમારી કારકિર્દીની ટિકિટ કન્ફર્મ થતા પહેલા લેભાગુઓને કારણે રદ્દ થઇ શકે છે

કોઈ વચેટીયો, દલાલ અથવા જોબ રેકેટર તમને રેલવે માં નોકરી અપાવી નહિ શકે

सावधान:

 झांसे में न आना, अपना विवेक लगाना

कोई बिचौलिया, दलाल अथवा जॉब रेकेटर आपको रेलवे में नौकरी नहीं दिला सकता

BEWARE:

 

DONíT FALL IN TRAP OF TOUTS, BROKERS AND JOB RACKETEERS FOR SECURING JOBS IN RAILWAYS AND LOOSE YOUR HARD EARNED MONEY